เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ปลาย

ประเภทของรายวิชา:


ศิลปพื้นฐาน ม.5 (ครูจิราภรณ์)

ครู: นางจิราภรณ์ ศรีบุรี

ศิลปพื้นฐาน ม.5  (ครูจิราภรณ์)
ศึกษา สืบค้น  จำแนก เห็นคุณค่า และปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์นานาชาติ  นักเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานนาฏศิลป์ได้อย่างน้อยคนละ 1 โครงงาน สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้ คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)หน้าหลัก