เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.ปลาย

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย CMSinfo
การตัดต่อภาพยนต์info
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( IS1)info
การสร้างภาพแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Swiss Maxinfo
คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีinfo
กราฟิกinfo
SyberScoutinfo
การออกแบบผลิตภัณฑ์info
การพัฒนาเว็บไซต์info
การเขียนเว็บเพ็จ ด้วยภาษา HTMLinfo
โครงงานคอมพิวเตอร์info
การงานอาชีพและเทคโลยี(กราฟิก)info
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 )info
การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ครูยุทธนา จินดามัยinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)หน้าหลัก