เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระศิลปะ ม.ต้น

ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชาศิลปะพื้นฐาน

ครู: นางกิ่งดาว วิกยานนท์

มีความรู้ในงานทัศนศิลป์  และสามารถปฏิบัติงานทัศนศิลป์ได้


เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากล แบ่งออกได้หลายประเภทคือ เครื่องเป่าไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องกำกับจังหวะ เครื่องดีด เครื่องสาย


พื้นฐานดนตรีไทย

ดนตรีไทยเกิดขึ้นพร้อมกับคนไทย     ดนตรีเป็นเครื่องแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของชาติ 


องค์ประกอบศิลป์


องค์ประกอบศิลป์ เป็นวิชาหนึ่ง
ที่มีความสำคัญต่อการสร้างงานศิลปะทุกแขนง
ว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้น
ของการจัดองค์ประกอบศิลปะ
และ ส่วนประกอบของศิลปะ


จิตรกรรมล้ำคุณค่า

จิตรกรรมเป็นศิลปะสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ จิตรกรรมเป็นทัศนศิลป์ประเภทศิลปะ 2 มิติ


ทัศนธาตุ

สาระสำคัญ

การศึกษา รับรู้ จากสิ่งที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นที่สามารถนำมาประกอบกันเข้าเป็นงานศิลปะ


แบบอย่างศิลปะและความงาม

    เพื่อให้ผู้ศึกาได้เข้าใจถึงแบบอย่างของศิลปะและความงามของศิลปะในยุคต่าง ๆ ทั้งของศิลปะตะวันตก และศิลปะไทย


รำวงมาตรฐาน

สาระสำคัญ

ท่ารำเพลงรำวงมาตรฐาน เพลงงามแสดงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ เพลงคืนเดือนหงายคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)หน้าหลัก